Pitanje: Da li postoji nešto što je više od nirvikalpa samadija?

Šri Činmoj: Nirvikalpa samadhi i drugi samadhi su svi visoki nivoi. Ali postoji faza koja je superiornija od nirvikalpa samadhija. To je faza božanske transformacije, apsolutnog preobražaja. Možete biti u samadiju, ali vam samadhi ne daje preobražaj. Dok ste u svom transu, ushićeni ste, zato što ste jedno sa Bogom. Ali, kad se vratite na materijalni plan, postajete običan čovek. Ali, ako ste preobrazili svoju spoljašnju i unutrašnju svest, onda neznanje sveta više ne utiče na vas.