Pitanje: Da li će Učitelj znati unapred da će napustiti telo tokom samadija?

Šri Činmoj: Da, on će to znati. Čak i običan čovek često zna kada će napustiti telo. Ponekad će se pojaviti njegovi preminuli srodnici i reći mu: „Dođi, prijatelju naš, sada je vreme da pođeš sa nama. Koliko smo te dugo čekali! Vreme je da se rodiš ovde, da uživaš na Nebu!“ Oni žele da proslave njegov dolazak. Ovde na Zemlji mi umiremo, ali se tamo na Nebu rađamo za sve naše drage koji su već preminuli.