Pitanje: Koliko sam shvatio, oslobođena duša može da produžii svoj ostanak u fizikom svetu do dvanaest ili petnaest dana čak i ako je u nirvikalpa samadiju.

Šri Činmoj: Oslobođena duša može relativno bezbedno da ostane dvadeset jedan ili dvadeset dva dana u nirvikalpa samadiju ukoliko Božansko hoće da ta duša nastavi da ide putem dinamičkog ispoljavanja. Ako Božansko hoće da daj pojedinac ostane u Bramanu statičkog ostvarenja, onda se njegova duša neće vratiti u zemaljsku svest nakon što je postigao nirvikalpa samadi i on će morati da napusti telo. Ali, ako Božansko hoće, onda će Ono nakon jedanaest, dvanaest ili trinaest dana reći: „Hoću da radiš za Mene u svetu. Moraš da se vratiš“.

Nivo sa kojeg se Učitelji vraćaju nazad naziva se Superum. Tu započinje tvorevina. Više od toga je nivo Sat-Chit-Ananda: Postojanje-Svest-Blaženstvo. Duhovni učitelji koji žele božansko ispoljavanje ovde na Zemlji nastoje prvo da manifestuju Superum, koji predstavlja zlatnu Svest od koje je potekla tvorevina. Kada se to ispolji, duhovni Učitelji, koji su ovde da bi doneli odozgo najvišu Svest, spustiće Sat-Chit-Anandu. Ta tri kvaliteta se nikad ne mogu razdvojiti. Oni moraju da ovde na zemlju dođu zajedno. Svevišnji hoće da se čitavo božansko ispoljavanje odigra ovde, na Zemlji, a ne na Nebu ili nekom drugom mestu.

U našim indijskim spisima se kaže da je čovek veći od kosmičkih bogova, zato što su kosmički bogovi zadovoljni Nebeskim Blaženstvom, dok čovek nije zadovoljan dok zaista ne postigne oslobođenje. Ako kosmički bogovi žele da napreduju, ako žele oslobođenje ili ispoljavanje, onda moraju da uzmu ljudski oblik i dođu na Zemlju. Ispoljavanje ne može da se odigra ni na jednom drugom mestu. U Indiji postoji na hiljade bogova, i mi ih poštujemo i obožavamo ih zato što su zasad superiorniji od nas. Kad imamo glavobolju, ako duševno prizovemo nekog boga, on će doći i ukloniti je. Ali, kosmički bogovi ne mogu više od toga. Kad čovek ostvari Boga, kosmički bogovi mu nisu više od koristi. Tada je čovek superiorniji, zato što postiže stalno i svesno jedinstvo sa apsolutnim Svevišnjim.