Pitanje: Kad tragalac postane napredan, da li sve prepreke ostvarenju Boga nestaju i da li njegovo ostvarenje postaje sigurno u ovoj inkarnaciji?

Šri Činmoj: Sve dok ne stignete do Cilja, nema izvesnosti. Možete da budete na samo korak do cilja, a ipak možete da padnete. Čak ni u poslednjem trenutku ne znate da li ćete dobiti trku ili ne. Pre ostvarenja Boga, poslednje iskušenje je izuzetno teško. Mnogi zaista iskreni tragaoci dođu dotle da samo što nisu ostvarili Boga - verujte mi, u unutrašnjem svetu nema više od santimetar razmaka - ali ih neprijateljske sile nemilosrdno napadnu i oni padnu. Potom im treba veoma dugo da ponovo ustanu. Nekim ljudima treba šest meseci, ili dve godine, ili četiri godine; drugi će možda morati da čekaju narednu inkarnaciju. Zato uvek budite budni i trčite prema svom Cilju najbrže što možete. Ne stajte dok ne pobedite u trci; inače, gravitacija neznanja će vas vratiti nazad, na polaznu tačku.