Pitanje: Postoji li neki poseban način da se ubrza ostvarenje?

Šri Činmoj: Da, postoji jedan poseban način, a on se zove svesna težnja. Bog mora da bude na prvom mestu. Ne sme biti ni majke, ni oca, ni sestre, ni brata - ničega drugog osim Boga, jedino Boga. Istina, mi hoćemo da vidimo Boga u čovečanstvu, ali najpre moramo da se vidimo sa Njim oči u oči. Većina nas plače za novcem, imenom, slavom, materijalnim uspehom i blagostanjem; ali mi ne plačemo da dobijemo makar i mrvu unutrašnje mudrosti. Kada bismo iskreno, posvećeno i duševno plakali za bezuslovnim jedinstvom sa našim Unutrašnjim Pilotom, onda bi današnji nesavršeni čovek bio preobražen u sutrašnjeg Boga, otelovljenje savršenog Savršenstva.

Težnja, unutrašnji plač, treba da dođe iz fizičkog, vitala, uma, srca i duše. Naravno, duša je težila sve vreme, ali fizičko, vitalno, mentalno i psihičko biće treba da budu toga potpuno svesni. Kada budemo svesno težili u svim delovima svoga bića, moći ćemo da ubrzamo postignuće ostvarenja.

Kako da težimo? Pomoću ispravne koncentracije, ispravne meditacije i ispravne kontemplacije. Težnja obuhvata i meditaciju i molitvu. Ovde, na Zapadu, bilo je mnogo svetaca koji nisu marili za meditaciju; oni su ostvarili Boga pomoću molitve. Onaj ko se moli oseća da ima unutrašnji vapaj da ostvari Boga, a onaj ko meditira takođe oseća potrebu da unese Božiju Svest direktno u svoje biće. Razlika između molitve i meditacije je sledeća: kada se molim, ja govorim a Bog sluša; a kada meditiram, Bog govori, a ja slušam. Kada se molim, Bog mora da me sluša. Ali, kada meditiram, kada učinim svoj um tihim i smirenim, tada čujem ono što mi je Bog oduvek govorio. Zato su oba načina ispravna.

Svesna težnja je prva stvar koja nam je potrebna. Težnja je sve što imamo i sve što jesmo. Potom, treba da svoju težnju ponudimo Svevišnjem, kako bismo mogli da postanemo jedno sa Njim.