Pitanje: Da li je moguće imati potpuno znanje i mudrost Boga u jednom životu?

Šri Činmoj: Apsolutno je moguće imati potpuno znanje Boga, pod uslovom da tragalac ima krajnje iskrenu težnju. Isto tako, tragalac mora imati sposobnost da ima znanje i mudrost Boga. Treće, tragalac mora imati veoma visokog duhovnog Učitelja, Bogoostvarenog jogija najvišeg reda. Četvrto, mora biti Božija Volja da tragalac primi tu kompletnu unutrašnju mudrost i znanje. Ako su sva ta četiri uslova ispunjena istovremeno, onda je to apsolutno moguće.

Ali, ako neko ko je tek ušao u duhovni život hoće da ostvari Boga bez pomoći Učitelja, to je nemoguće. Običnom ljudskom biću za to trebaju stotine i hiljade inkarnacija. Čak i ako učenik ima dobrog Učitelja, ako sam nije sto posto iskren, trebaće mu šest, sedam, deset ili dvadeset inkarnacija. Međutim, oni najbolji učenici dobiju ostvarenje ili u jednoj inkarnaciji, ili kroz nekoliko inkarnacija, uz stalno Učiteljevo vođstvo.

Povremeno neko ostvari Boga a da nije imao duhovnog Učitelja. Kako je to moguće? U svojoj prošloj inkarnaciji je možda imao veoma, veoma moćnog Učitelja. U ovoj inkarnaciji njegov Učitelj nije uzeo ljludsku inkarnaciju, ali ga iz unutrašnjeg sveta neprekidno vodi, oblikujući ga i poučavajući. Tragalac zna da ga njegov Guru poučava u njegovim snovima i tokom njegove meditacije.

A onda, naravno, postoji još jedna mogućnost. Ako je neki tragalac meditirao u mnogim inkarnacijama, a Bog je veoma zadovoljan njime, i ako taj tragalac nema sreću da u ovoj inkarnaciji ima duhovnog Učitelja, onda Bog Lično igra ulogu duhovnog Učitelja, čak i tokom tragaočevih budnih sati i u njegovim svakodevnim životnim aktivnostima. Ako tragalac treba da popije čašu vode, Bog će mu reći: „Idi i popij čašu vode“. A ako treba da zatvori prozor, Bog će mu to reći. Bog će uzeti oblik veoma, veoma blistavog bića i vodiće ga na taj način.