Pitanje: Da li tehnologija predstavlja prepreku ostvarenju Boga?

Šri Činmoj: Odgovor je i potvrdan i odrečan. Kada savremena tehnologija služi kao izraz unutrašnje duše, kada oseća da je povezana sa unutrašnjim životom, unutrašnjim bivstvom, tada je tehnologija pomoć u Bogoostvarenju. Međutim, vrlo često vidimo da tehnologija i unutrašnji život ne idu jedno sa drugim. Spoljašnji svet sa svojim uspehom trči ka drugačijem cilju. Na to moramo da posebno pazimo, jer ma koliko uspeha da postignemo tehnologijom, ako tu nema duše, nikad ne možemo biti potpuno ispunjeni. Sa druge strane, duša postaje invalid ako spoljašnji život ne ide ukorak sa njom, putem tehnološkog i naučnog napretka.

Da bi se postiglo apsolutno ispunjenje Božije Vizije i Stvarnosti ovde na Zemlji, Nauka i duhovnost moraju da idu zajedno. Od duhovnosti možemo da očekujemo oslobođenje i spasenje. Od tehnologije i nauke možemo da očekujemo materijalno savršenstvo - materijalno otelovljenje najviše Istine. Jedino kada je ostvarenje u osnovi materijalnog uspeha, materijalni svet će postići trajnost u smislu večnih vrednosti. A opet, ako u unutrašnjem svetu nedostaje savršenstvo, onda materijalni uspeh treba da inspiriše unutrašnje ostvarenje da istupi i preuzme vođstvo.