Pitanje: Ali vi niste beskonačni

Šri Činmoj: Sada me vidite kao čoveka, ali ako uđete u moju svest, videćete Beskrajnu svest. Ako meditirate sa mnom, mogu ući u vas i videti Beskonačnu svest u vama, ali trenutno nemate tu moć. Vi niste samo ljudsko biće sa rukama i nogama; vi ste došli od Boga, i u sebi imate sve mogućnosti da spoznate Boga.

Čovek je u svom spoljašnjem životu, ili njegovim spoljašnjim dostignućima ,veoma ograničen. Ali kada isti taj čovek, uđe u najdublje dubine svog srca, oseća da tamo postoji nešto što stalno pokušava da se proširi. To je svest. Ova svest ga povezuje sa Najvišim Apsolutom. Dakle, kada pitamo kako čovek može da postigne Beskonačnost u svom konačnom životu, moramo znati da neće u njegovom fizičkom telu - u njegovim rukama ili u nogama, ili u očima - postići Beskonačnost. Već je u njegovoj unutrašnjoj svesti.