Deo II: Veliko hodočašće: ljudski preobražaj

"Čovek i Bog su večno jedno. Poput Boga, čovek je beskonačan; poput čoveka, Bog je konačan. Između čoveka i Boga ne postoji ponor. Čovek je Bog sutrašnjice; Bog, jučerašnji čovek."
  — Šri Činmoj

Pitanje: Može li ljudsko biće spoznati Beskonačno?

Šri Činmoj: Sigurno. Kada biste mogli da uđete u moju svest, vi biste spoznali Beskonačno.