Pitanje: Kad postignemo oslobođenje, da li se fizičko telo menja?

Šri Činmoj: Kada smo oslobođeni, fizičko, vitalno i mentalno biće ulaze u psihičku svest. Mi ih ne odbacujemo, već fizičko, vitalno i mentalno biće teže zajedno sa dušom. Pre oslobođenja, fizičko je mračno. Da bi došlo do oslobođenja, fizičko mora da se pročisti. Vital je obično agresivan; pre oslobođenja, mora da postane dinamičan. Um je obično sumnjičav; pre oslobođenja mora da postane širok i pun ljubavi. Kada dođe do oslobođenja, ti obogotvoreni delovi čoveka ulaze u srce i tu ostaju trajno. Izgled fizičkog tela će u osnovi biti isti, ali će ono imati beskrajnu čistotu i sjaj, kakve ranije nije imalo.