Pitanje: Čak i ako su to reči hvale i jedinstva sa Bogom?

Šri Činmoj: Da, može biti reči hvale i ujedinjenja. Ljudi tragaoci često izražavaju svoja duhovna iskustva rečima intenzivne lepote. Mnoge duhovne ličnosti su nam govorile šta je jedinstvo sa Bogom, i mi mislimo da na mentalnom nivou znamo. Ali Bogospoznaja se ne može izraziti ljudskim jezikom. Onaj ko je spoznao Boga beskrajno je superiorniji od običnog čoveka, i nema ljudskih reči kojima bi se izrazila njegova svest.