Pitanje: Možemo li da promenimo naš karmički zakon?

Šri Činmoj: Možemo da pobedimo karmički zakon. Mi uništavamo posledice naših prošlih dela, svih pogrešnih stvari koje smo učinili, kad ostvarimo Boga. Kroz meditaciju prvo učimo da se nosimo sa posledicama naših prošlih života. Onda, konačno, eliminišemo te posledice. Meditirajte dobro; uđite duboko u sebe. Konačno ćete moći da vidite svojim trećim okom. Kada se vaše treće oko otvori, moći ćete da poništite vašu prošlu karmu. Upravo kroz viziju i kroz iskreni napor čovek može da poništi svoju prošlost.