Pitanje: Koja je razlika izmedju samozadovoljstva i nevezanosti?

Šri Činmoj: Ako si sin multi-milionera, sve je po tvojoj zapovesti zato što imaš moć novca. Ti si samozadovoljan, zato što ćeš postići za jedan dan stvari koje će drugi godinama pokušavati da ostvare. Samo neće biti unutrašnjeg zadovoljstva.

Nevezanost je nešto potpuno drugačije. Tu ispunjavaš Božiju Volju i dobijaš radost dok ispunjavaš Njegovu Volju. Ne ostaješ u vitalnom svetu, vezan za rezultate. Recimo da je Božija Volja da ponudiš članak Njujork Tajmsu. Ako ga ne štampaju a ti si vezan, onda ćeš biti ljut. Ako si vezan za ideju o uspehu a ne za Božiju Volju, proklinjaćeš duhovnog Učitelja koji je tražio da predaš članak. „Zašto je od mene tražio da ga ponudim? Sad sam doživeo neuspeh“. Ali, ako nisi vezan, onda ćeš dobiti najveću radost bilo da uspeš ili ne uspeš.

Nevezanost nije ravnodušnost. Kad si ravnodušan, ti ne gledaš u osobu. Ideš ulicom a neko umire od žeđi, ali ti ga nećeš pogledati. Ako si nevezan, tvoje unutrašnje biće će te primorati da mu daš čašu vode. Ali ako je on ne popije, nećeš biti tužan ni ljut. Tvoje unutrašnje biće će ti možda reći da sačekaš pola sata da bi video šta će on uraditi, ali ti nećeš proklinjati ni njega ni sebe što je on tako nezahvalan, a ti si izgubio vreme. Ti si samo instrument, stoga nisi vezan za rezultat.

Vezanost se javlja kad te vital podstiče. Ako tvoj vital nešto želi, onda osećaš da ti je ta stvar potrebna. Kada ti nešto treba, želiš to da dobiješ na tvoj sopstveni način. Ali nevezanost ti govori da ti to radiš za nekog drugog, za tvoje stvarno Sopstvo. Ako predaš nestvarno u tebi Stvarnom u tebi, onda te neće pokretati tvoja individualna volja i nećeš biti vezan ni na koji način. Samo ćeš biti jedno sa Božijom Voljom dvadeset četiri sata dnevno. Nemoj da mešaš ravnodušnost sa nevezanošću. Radi sve posvećeno i bezuslovno, a zatim položi pred Stopala Svevišnjeg. Inače, ako gledaš na ravnodušnost kao nevezanost, ništa nećeš uraditi; samo ćeš reći da nisi vezan.