Deo IV — Božanske osobine

Pitanje: U konfliktu između intuicije i zdravog razuma, koga treba da slušamo?

Šri Činmoj: Intuicija je stvarna istina. Ono što ljudi nazivaju zdravim razumom najčešće uopšte nije razum. Stvarni zdrav razum je nešto drugo. Kod stvarnog zdravog razuma, Bog dolazi na prvo mesto; najviša Stvarnost dolazi prva. Jednom je jedan duhovni Učitelj rekao u šali, „Kad moji učenici dolaze kod mene, prva stvar koju učine je da ostave svoj zdrav razum“. Kad učenici napuste svoj uobičajeni zdrav razum, tad jedino Učitelj može da im da svoj pravi zdrav razum. U duhovnom životu, zdrav razum označava višu stvarnost. Za duhovne ljude, niža stvarnost nije uobičajena.

Intuicija je viša stvarnost. Ako dobiješ intuitivni blesak, to je apsolutno stvarna stvarnost. Ali, ako osećaš da ova posebna intuicija neće delovati u fizičkoj ravni, onda je najbolje da otkriješ zdrav razum koji se koristi na fizičkoj ravni. Želiš da koristiš zdrav razum u fizičkoj ravni zato što je tu primenjiv. A opet, ako stvarno imaš intuitivni blesak, onda želim da kažem da treba da se držiš svoje intuicije čak iako te svet smatra ludim.

Šri Ramakrišna je sve vreme koristio intuiciju. Upravo zato što je koristio svoju intuitivnu moć otišao je do Najvišeg. Ljudi su rekli mnogo, mnogo nebožanskih stvari o njemu. Kad bi upadao u trans ili ekstazu, obični ljudi bi govorili da je to neka vrsta ludila. Ali, za njega je zdrav razum bio potpuno sjedinjen sa Majkom Kali, potpuno stopljen sa najvišom Svešću. Za njega to je bio stvarni zdrav razum, jedini zdrav razum. Ali, za obične ljude, zdrav razum bi bio družiti se sa ljudima, ili prepustiti se običnim stvarima. Dakle zdrav razum zavisi u potpunosti od dostignuća duše i od toga koliko je duša razvijena.

Roditelji nekih od vas možda misle da je duhovni život nerazuman; to je njihov zdrav razum. Ali vi imate viši razum. Prihvatili ste duhovni život, stoga ste mnogo razvijeniji od vaših roditelja, i iznutra i spolja. Za vas je sasvim normalno da se molite i meditirate i da sledite duhovnog Učitelja. Merilo vašeg zdravog razuma i merilo njihovog zdravog razuma ne mora i ne može da bude isto. A opet, ako budete išli još više, beskrajno više, vaša intuicija će postati vaš zdrav razum. Nećete koristiti takozvani zdrav razum koji dobijate od uma.