9.

Molim se
Da se Božje Sunce Samilosti
Nikada ne skriva
U mojim mentalnim oblacima.