Deo III

51.3

Moja molitva kaže:
„Bog je veliki.“
Moja meditacija kaže:
„Bog je dobar.“


PLM 51-59. Ovih 9 poema o molitvi i meditaciji su napisane 17. novembra 1999, u San Francisku.