48.

Moja duboka meditacija govori
Mom vitalu:
„Ko ti kaže, moj dragi prijatelju,
Da si uvek divljački besan?
Nije tačno, nije tačno.“