30.

Ja meditiram i meditiram
I meditiram
Da bih mogao da plivam brzo,
Veoma brzo,
Nasuprot toku želje
Mog uma.