16.

Molim se
Da ne razočaram
Mog Voljenog Svevišnjeg
Na kraju mog putovanja.