Pitanje: Možeš li da odeš u duhovni svet putem meditacije?

Šri Činmoj: Da, može da se uđe u duhovni svet stalnom meditacijom. To je neminovno. U stvari, to je sam razlog zbog čega težimo. Težimo samo da bismo ušli u duhovni svet, unutrašnji svet. Već ste ušli u njega hiljade puta s vašom težnjom i meditacijom. Ali upravo sada nemate sposobnost da razlučite unutrašnji svet od spoljašnjeg sveta.

U fizičkom svetu, jedna osoba je na životinjskom nivou, neka druga je na ljudskom nivou a treća je na božanskom nivou. U duhovnom svetu takođe postoje stepeni; postoji lestvica svesti. Kada uđeš u duhovni svet sa svojom iskrenom težnjom, osvanuće dan kada ćeš biti u stanju da prepoznaš ove nivoe svesti. Postoji sedam viših svetova i sedam nižih svetova. Upravo kad treba da imaš samoostvarenje, ili kada tvoje psihičko biće dođe i kaže ti, znaćeš u kom si svetu. Možeš da uđeš u te unutrašnje svetove i prepoznaš ih pomoću meditacije.