Pitanje: Ako mi, tvoji učenici, imamo pitanja o načinu delovanja i ne znamo šta je tvoja volja, kako možemo odlučiti šta da radimo? Da li da meditiramo na tvoju sliku postavljajući to pitanje?

Šri Činmoj: Možete meditirati na moju sliku. Tokom vaše meditacije možete ili ne morate dobiti odgovor; ne postoji čvrsto pravilo. Ali ako dobijete neku vrstu unutrašnje radosti sa odgovorom, onda je to tačan odgovor. Ako nema radosti, onda odgovor ne dolazi iz slike; dolazi iz vašeg uma.

Postoji još jedna važna stvar koju želim da kažem. Kad god imate snove ili vizije, nemojte pokušavati da ih protumačite ili tražiti od drugih da ih protumače, jer ćete napraviti strašnu grešku. Ako imate viziju ili unutrašnje iskustvo, idite duboko u sebe da otkrijete značenje ili me zamolite da vam dam značenje. Ako imate divno iskustvo, možete mi pisati. Možda vam neću odgovoriti spolja ili vam dati bilo kakvu specifičnu unutrašnju poruku, ali ću vas blagosloviti i ceniti vaše iskustvo. I opet, ako imate zaista božansko iskustvo, moje unutrašnje biće će odmah znati.