Pitanje: Kako mogu da kažem da li stvarno želim Boga? I kako znam da li čujem Božiji Glas ili glas đavola?

Šri Činmoj: Ako prihvatiš duhovni život iz iskrenosti a ne iz znatiželje, onda ćeš moći da znaš da li stvarno želiš Boga. A opet, Bog se ne ostvari preko noći; moraš da znaš da je za to potrebno vreme. Moraš da postupaš kao pravi duhovni zemljoradnik i da obrađuješ tvoje unutrašnje tle svakog dana. Onda dolazi vreme kad žanješ plodove tvoje molitve, koncentracije i meditacije. Molim te koncentriši se na svoje srce. Ako otkriješ da želiš Boga zbog tvoje stvarne, očajničke potrebe za Njim, ako iskreno želiš Boga i ništa drugo, onda će ti Bog doći.

Duhovni tragaoci moraju da shvate da ako žele milione stvari pored Boga, onda im Bog neće doći. Ali ukoliko imaju stvarni unutrašnji plač, ako su zaista iskreni u svom duhovnom životu, tad će im Božiji Glas ili glas njihove sopstvene duše iznutra doći. Ovaj glas nikad ne može da dođe od đavola; za pravog, iskrenog tragaoca nema đavola. Za nekoga ko prihvata duhovni život iz radoznalosti ili želje za okultnim moćima, svakakva iskušenja će stajati na putu. Biće obmanut i odveden na pogrešan put. Ali ako tragalac stvarno želi Boga, tad će ga Sam Bog zaštititi od iskušenja i od pogrešnih sila. Ako Bog odmah ne pokaže tragaocu Svetlost, to je zato što je Bogu prvo potrebna trgaočeva apsolutna iskrenost. Ako on želi druge stvari osim Boga, onda Bog nije u obavezi da mu pomogne. Ali ako Bog vidi da ovaj konkretni tragalac zaista želi Njega i nikog drugog, onda će Bog sigurno doći.