Pitanje: Kako razlikovati istinsku intuiciju od mašte?

Šri Činmoj: Ako duševno slediš duhovnu stazu nekoliko meseci i ako je tvoja molitva, tvoja koncentracija, tvoja meditacija intenzivna, onda ćeš moći da osećaš unutrašnje vođstvo unutar tebe. Kad meditiraš rano ujutru, tvoje unutrašnje biće reći će ti šta će da se dogodi, šta drugi misle o tebi. Ako želiš da dobiješ ispravnu intuiciju, ili intuitivnu sposobnost, onda tvoja težnja mora da bude veoma, veoma iskrena i intenzivna. Inače, biće sva mentalna fantazija ili imaginacija.

Pokušaj da osećaš da postoji gorući plamen unutar tebe koji se uzdiže sve vreme. Ovaj plamen je plamen težnje. Videćeš da tokom uspinjanja visoko, više, najviše, širi svoju božansku Svetlost svuda okolo. A u ovoj Svetlosti sigurno ćeš razviti neposrednu viziju Istine. Videćeš da je svet uzduž i popreko, tvoj unutrašnji svet, prosvetljen. U mraku ništa ne vidimo. Čak i ako staviš upravo ispred mene najvrednije blago, neću ga videti, zato što je sva tama. Ali ako se plamen težnje u meni uzdiže ka najvišem i širi svoju Svetlost svuda okolo, onda ću dobiti trenutni blesak intuicije jer u Svetlosti postoji Stvarnost. U Svetlosti je stalna Božanstvenost. Božanstvenost i Stvarnost su ti dostupne kada imaš plamen težnje u sebi. Stoga pokušaj da osetiš božanski plamen u sebi. Onda ćeš uvek dobijati ove bleskove intuicije i nećeš ostati u svetu imaginacije. Ali opet, ako samo zamišljaš nešto lepo u vezi sa Bogom, uopšte nemoj brinuti. Ako osećaš da je Bog sav Samilost prema tebi ali ti još nisi osetio Božiji samilosni aspekt, ili ako osećaš da je Bog sav Brižnost i Ljubav prema tebi ali još nisi osetio Božiju božansku Ljubav i Brižnost, nije problem. Danas ove osobine mogu za tebe da budu imaginacija ali sutra ćeš ih osećati, zato što su one sve stvarnosti. Nisi ih osetio, ali duhovni Učitelji su ih osetili i ostvarili. U tvojoj uspinjućoj težnji, intuicija će sigurno rasti.