Deo I — Šta je meditacija?

Šta je meditacija?

Šta je meditacija? Meditacija je čovekovo samo-buđenje i Božije Samodavanje. Kada se čovekovo samo-buđenje i Božije Samodavanje susretnu, čovek postaje besmrtan u svojoj unutrašnjoj svesti, a Bog postaje ispunjen u svetu ispoljavanja. ’Meditacija’ je veoma složena i ispunjavajuća reč. Kad meditiramo ne znajući kako se meditira, kada meditiramo umom, krajnje je komplikovano. Ali kada meditiramo s našim unutrašnjim ubeđenjem, sa osećajem božanstvenosti u nama, ona postaje veoma ispunjavajuća.

Meditacija znači svesno samoširenje. Meditacija označava čovekovu svesnu svesnost transcendentalne Stvarnosti. Meditacija znači prepoznavanje ili otkrivanje čovekovog sopstvenog istinskog sopstva. Kroz meditaciju prevazilazimo ograničenje, vezanost i nesavršenstvo. Najpre se suočavamo sa ograničenjima, nesavršenošću i vezanošću, zatim ih preobražavamo, i nakon toga ih prevazilazimo.

Meditacija je jezik Boga. Sad govorim engleski i ti možeš da me razumeš. Ako želimo da komuniciramo sa Bogom, onda je meditacija jezik. Ona je zajednički jezik čoveka i Boga. Bog ga koristi i mi ga koristimo. Kad odemo duboko unutra, u najdublje kutke našeg srca, vodimo prisan razgovor sa Bogom kroz meditaciju. Upravo putem meditacije možemo da spoznamo da je Bog i sa oblikom i bez oblika, sa osobinama i bez osobina.

Meditacija je dinamizam na unutrašnjim nivoima svesti. Ako želimo bilo šta da postignemo, bilo u našem unutrašnjem životu ili u spoljašnjem životu, onda je pomoć koju dobijamo od meditacije od najveće važnosti. Kada meditiramo, ono što u stvari činimo je da ulazimo u dublji deo našeg bića. Tada smo u stanju da iznesemo na površinu bogatstvo koje imamo duboko u sebi. Meditacija nam pokazuje kako možemo da težimo za nečim i, u isto vreme, kako to možemo da postignemo. Kroz meditaciju možemo da prodremo u predmet, subjekt, osobu, ili u Beskonačnost i Večnost. Ako praktikujemo meditaciju svakodnevno, onda možemo da budemo sigurni da su problemi našeg života, unutrašnji i spoljašnji, rešeni.

Zašto meditiramo? Meditiramo upravo zato što nas je ovaj naš svet razočarao i zato što se neuspeh pojavljuje u našem svakodnevnom životu. Želimo ispunjenje. Želimo radost, mir, blaženstvo i savršenstvo unutra i spolja. Meditacija je odgovor, jedini odgovor.

Istinska meditacija se nikad ne može raditi umom. Veoma često pravimo grešku kada kažemo da meditiramo u umu i koristimo um. Prava meditacija se obavlja u psihičkom biću i u duši. Ona ide ruku pod ruku sa plamenom težnje, gorućim plamenom koji želi da se uzdigne do Najvišeg.

Svaka duša trči svesno ili nesvesno ka Cilju, ali oni koji trče svesno dostići će Cilj pre nego oni koji još spavaju. Sva ljudska bića bez izuzetka dosegnuće Boga, ali kroz meditaciju postižemo naš Cilj ranije. Moramo da znamo koliko brzo želimo da dostignemo cilj. Ako želim da dođem u Portoriko iz Njujorka, mogu da dođem brodom, mogu da uzmem direktan let, ili mogu uzeti avion koji staje u različitim mestima na putu. Potpuno zavisi od mene da li ću ići direktnim putem ili indirektnim. Ima mnogo puteva koji vode do Cilja, ali jedan put je sigurno kraći od ostalih. U duhovnom životu, upravo kada meditiramo na srce najbrže napredujemo. Prirodno, ako smo mudri uzećemo najkraći put. Svaki sekund je važan.

Pravu meditaciju dobijamo iznutra ili od duhovnog Učitelja. Nikada je ne možemo dobiti iz knjiga. Iz knjiga možemo da dobijemo inspiraciju ili unutrašnji pristup ispunjenju našeg spoljašnjeg života. Ali da bi smo imali istinsku meditaciju moramo otići duboko unutra u sebe ili slediti vođstvo duhovnog Učitelja. Svaki pojedinac mora da ima sopstvenu meditaciju. Svaki mora da sledi neku posebnu stazu. Postoji grupna meditacija i, u isto vreme, postoji posebna meditacija za svaku osobu. Ako sediš u grupi koja zajedno meditira, to je divno, ali ako želiš da ostvariš Boga, onda moraš da imaš svoj sopstveni određeni metod. Ovaj određeni način meditiranja ili će ti reći tvoja duša ili ćeš ga dobiti od nekoga ko može da uđe u tvoju dušu i vidi njene mogućnosti, nekoga ko može da vidi kako tvoja posebna duša želi da ispolji božansku Istinu ovde na Zemlji. Neke duše žele da ispolje Božansko na zemlji kroz Lepotu, dok druge duše žele da ispolje Božansko kroz Moć, Svetlost ili Blaženstvo. Moraš da znaš šta tvoja duša želi i kako tvoja duša želi da uzme učešće u kosmičkoj Drami. Jedino tada će tvoja meditacija ispuniti Božansko unutar tebe i Božansko u ostatku čovečanstva.

Ima mnogo tragalaca čija meditacija nije plodonosna zato što ne rade onu meditaciju koja je njima potrebna. Oni ne meditiraju na pravi način. Kad meditiramo pravilno i duševno, na kraju možemo da očekujemo obilnu žetvu ostvarenja. Ali ako stalno kucamo na pogrešna vrata i meditiramo na pogrešan način, onda gubimo vreme.

A opet, želim da kažem da u procesu evolucije nijedno ljudsko biće neće ostati neostvareno. Možda će biti potrebni mileniji, ali svaka pojedinačna duša ostvariće Boga. Meditacija nam govori da jučerašnju poruku treba odbaciti, današnju poruku treba prihvatiti a sutrašnju poruku treba prigrliti. Šta je jučerašnja poruka? Jučerašnja poruka je frustracija, nesavršenost i ograničenje. Ako pogledamo unazad odmah možemo da osetimo i shvatimo da smo bili neispunjeni, bili smo nesavršeni, plivali smo u moru vezanosti. Današnja poruka kaže nam da odemo duboko unutra i vidimo lice stvarnosti. Ona nas navodi da osećamo da spoljašnji život lako može da se prevaziđe i da mi možemo da vidimo Boga licem u lice. A sutrašnja poruka je da lako možemo smatrati Božanstvenost našom sopstvenom na osnovu naše duševne težnje i meditacije.