2. April

Kada mislim na Boga, On deluje u meni.

Kada volim Boga, On mi kaže kako On i ja možemo božanski da radimo zajedno.

Kada se posvetim Bogu, On deluje kroz mene.

Kada predam svoj život Bogu, On deluje u meni, sa mnom, kroz mene i za mene.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970