9. Januar

NE govori preko mog uma: „Ako Bog postoji, kako to da ga nikada nisam video? Nema Boga.“ DA govori preko mog srca: „Pošto postoji jedino Bog, siguran sam da ću Ga videti jednog dana. Iako ga ne vidim, osećam Ga svuda.“ Um spava, dok srce teži. Srce vapi za Bogom, dok um sumnja u Boga i viče na Njega.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970