9. Mart

Imam tri stvari da ponudim mom Bogu: strah, sumnju i neznanje. Bog ima tri stvari da daruje meni: Moć da zameni moj strah. Svetlost da zameni moju sumnju. Njegovo Jedinstvo sa mnom da zameni moje neznanje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970