26. Februar

Nikada nisam srećan, osim kad plačem – plačem Svevišnjem radi Svevišnjeg.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970