24. Februar

Zato što volim ljudski rod, Bog voli mene. Zato što volim Boga, Istina voli mene. Zato što volim Istinu, zaista i istinski volim samog sebe.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970