22. Decembar

Kada optužujem svoj um da je ukrao radost mog srca, uvek nailazim na izričito poricanje uma. Gospode, šta treba da uradim?

„Dete Moje, nemoj da optužuješ um. Samo se duboko klanjaj svojoj duši. Tvoja duša ima moć da tvoje srce preplavi beskonačnom Radošću“.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970