20. Decembar

Svoje srce prodajem svetu i od njega ga otkupljujem. Prodajem ga kada živim u noći nestrpljivosti, a otkupljujem ga kada živim u svetlosti strpljenja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970