10. Decembar

Hoću da budem iskren. Kada volim svet, žalim se na svoju oskudnu sposobnost. Kada volim Boga, žalim se na moju sigurnu neiskrenost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970