5. Decembar

Lažni učitelj govori dvaput: jednom kada se hvališe kako zna istinu, drugi put kada kaže da ne želi da pokaže istinu.

Pravi učitelj govori dvaput: jednom kada kaže da Bog ima Istinu, drugi put kada kaže da Bog jeste Istina.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970