22. Novembar

Kada čovek oseća da mu je zaista potreban Bog, on od neznanja uzima više nego što neznanje uzima od njega.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970