20. Novembar

Ti odigraj svoju ulogu. Priznaj gomile svojih grešaka. Svet će odigrati svoju ulogu. Sasvim sigurno će uvažiti tvoje bezbrojne vrline.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970