10. Novembar

Neznalica beži sa neznanjem. Čovek koji ne teži beži od Boga. Čovek koji teži brzo trči prema Bogu zajedno sa neznanjem, spreman da ga položi pred Njegova Stopala da bi se preobrazilo u božansko znanje.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970