29. Oktobar

Dva su razloga što se ne obraćam sumnji. Sumnja mi kaže da me svet ne voli i da nisam potreban Bogu.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970