24. Oktobar

Nada kaže: „Raditi je lako“. Nadahnuće kaže: „Raditi je lakše.“ Ljubav kaže: „Raditi je najlakše“.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970