16. Oktobar

Nemoj da zaboraviš da je oslobođenje odmah do neznanja, ostvarenje do nezadovoljstva, a božanstvenost do čovečanstva.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970