13. Oktobar

Velika je razlika da li Bog misli na nas ili mi mislimo na Boga. Kada Bog misli na nas, možemo najpotpunije da uživamo u svom životu. Ali kada mi mislimo na Boga, treba da budemo duševno svesni, pažljivi i obazrivi.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970