24. Septembar

O, Bože, kada se bilo šta odnosi na mene, ograniči rad mog jezika što je više moguće. Takođe Te preklinjem da se ni jednog trena ne udaljim od ovog svog duševnog obećanja. Ja sam Božiji. Šta mi još treba da doprinese mojoj slavi, ponosu, postignuću i ispunjenju?
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970