15. SeptembAr

Postoji samo jedna i može biti samo jedna definicija čoveka današnjice: „Čovek, Bog sutrašnjice.“
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970