10. Septembar

Ideal života je život žrtve. Jedino se u žrtvi nalazi pravo ispunjenje božanskih mogućnosti u čoveku uz jasno razumevanje života spolja.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970