7. Septembar

Kraljevstvo ideja i ideala nije prava domovina duše. Kraljevstvo Volje koja sve vidi, u sve izrasta i sve postaje je bez greške istinska domovina duše.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970