28. Avgust

O, Svevišnji, bezrezervno sam se otvorio za dotok Tvoje Milosti. Došlo je vreme obostranog prihvatanja. Ti ćeš blagosloviti moj život mišlju na božansku slobodu. Ja ću ispuniti tvoj život mojim svetom blistave žrtve.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970