22. Avgust

Žrtva je uobičajeno sastajalište čoveka i Boga. Čovekova žrtva je njegovo neznanje. Božija žrtva je Njegova Samilost.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970