6. Avgust

Predanost Božijoj Volji je najviše ostvarenje naše skrivene moći.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970