31. Jul

Moja težnja želi da dosegne Najvišeg. Moja meditacija želi da uđe u dubine univerzuma. Moje ostvarenje mi je otkrilo da ne treba nigde da idem. Ja imam sve i jesam sve.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970