18. Jul

Ponosan sam na mog Boga jer je On vrhunski Veliki.

Moj Bog je ponosan na mene jer sam duševno ponizan.

Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970