7. Jul

Za mene sve počinje u napola razotkrivenoj istini i završava se u potpuno razotkrivenoj istini.
Sri Chinmoy, Meditacije: hrana za dušu, Aum Centre, New York, 1970